NAŠE PROJEKTY

Probíhající projekty

1. Projekt Lvíčata III. dětská skupina pro veřejnost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016175                                                                              Harmonogram projektu: 1. 5. 2020 - 30.4. 2022                                                                                                    Místo realizace: Bayerova 25, Brno, 60200                                                                                                            Kapacita dětské skupiny: 20 dětí                                                                                                                            Forma dětské skupiny: pro veřejnost

 Dětská skupina Lvíčata byla otevřena a je v evidenci MPSV od květnu 2016. Od té doby naši péči využilo přes 120 rodičů a jejich dětí ve věku od 1,5 - do 6 let. Dětská skupina:

 • pomáhá s pozvolným návratem rodiče do práce,
 • usiluje o individuální přístup k dítěti,
 • usnadňuje adaptaci dítěte,
 • jsou flexibilní a finančně dostupné,
 • je zde více pečujících osob,
 • navyšuje kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání.

Informace o přijetí Vám rádi poskytneme na základě vyplnění a odeslání   formuláře.

2. Projekt Dětský klub Malý drak III.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016419                                                        Harmonogram projektu: 1. 7. 2021 - 30 .12. 2022                                                                                  Adresa místa provozu: Bayerova 25, Brno, 60200

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně brněnských základních škol a to nabídkou služeb péče o děti. V průběhu školního roku provozujeme dětský klub, a to každý pracovní den od 12:00 - 18:00. V době školních prázdnin pořádáme příměstské tábory. Program klubu i táborů vedou zkušení učitelé a vychovatelé. Všechny služby jsou v rámci projektu zdarma.

Zde najdete elektronickou přihlášku  na  tábory a odpolední klub Malý Drak. Do školního klubu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

 • Jarní prázdniny 2022 / Spring holiday 2022 /Survivors

 • pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ v termínu  7.-11.3. 2022
 • CENA: pobyt dětí, bohatý program včetně celodenní stravy 800 Kč
 • PROGRAM: 7:30 - 17:00
 • Pořádáme tematické výlety, návštěvy muzeí, dětských a sportovních center
 • Organizujeme zájmové aktivity, výtvarné a kreativní dílny v prostorách klubu
 • Klub sídlí v prostorách Mateřské školy Dráček, Bayerova 25
 • Další informace na : www.standardisland.euPřihlásit se můžete telefonicky na : 602591517 nebo mailem: Kelarova.k@seznam.cz

 

1) odpolední klub Malý Drak
KDE: v prostorách Mateřské školy Dráček, Bayerova 25, Brno
KDY: každý pracovní den od 12.9. 2021 - 30.12. 2022 od 12:00 - 18:00
PRO KOHO: děti prvního stupně
Nabízíme: pomoc s přípravou na školu, hry a společné tvořivé a sportovní aktivity, smysluplné trávení volného času v doprovodu zkušených pedagogů a vychovatelů
2) prázdninové příměstské tábory v týdenních blocích
KDE: v prostorách Mateřské školy Dráček, Bayerova 25
KDY: během jarních a letních prázdnin - každý pracovní den od 8,00 do 17,00
PRO KOHO: děti prvního stupně (od ukončeného prvního roku školní docházky)
CENA: hradí se pouze stravné ve výši 700,-Kč /týden nebo 140,- Kč /den
PROGRAM: CELÝ SVĚT - každý týden je věnován jednomu světadílu a pozemským živlům. 

Realizované projekty dokončené

1. Projekt Dětská skupina Lvíčata II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008677  Harmonogram projektu: 1. 5. 2018 - 30 .4. 2020,                  Místo realizace: Bayerova 25, Brno,                                  Kapacita: 20 dětí

Projekt Lvíčata II. byl k 30.4. již ukončen.

2. Participace dětí z dětského klubu Malý drak na veřejném životě v Brně 

 • Harmonogram projektu: 1. 9. 2019 - 31 .12. 2019                      Místo realizace: Bayerova 25, Brno, 60200                      Kapacita pracovní skupiny: 10 dětí                                      Hlavním cílem projektu: je motivovat skupinu dětí, které navštěvují 1. stupeň základní školy, k participaci na veřejném životě v městě Brně. Naučí se tak samy podílet na řešení problémů, které je trápí. Tématem jejich práce bude život cizinců ve městě Brně a jeho komplikace. Spolupráce proběhne mezi Magistrátem města Brna a Pedagogickou fakultou MU Brno.

3. Multikulturní týden v Dráčku

Harmonogram projektu: 1.9. 2019 - 31 .12. 2019 Místo realizace: Bayerova 25, Brno, 60200 Kapacita: neomezená Cílová skupina: Široká veřejnost Hlavním cílem projektu: Hlavním cílem našeho projektu je realizace multikulturního týdne v prostorách mateřské školy Dráček, jehož náplní bude představení kulturního bohatství a způsobu života pěti různých menšin, jejichž zástupci žijí v Brně. Program bude cílit na dospělé, děti i žáky prvního stupně základních škol v Brně a okolí.                                                                              Pro děti i rodiče jsou připraveny:

 • soutěže a hry, výstava - výtvarné a pohybové dílny
 • hudba a taneční vystoupení - ukázky tradic a svátků
 • cizokrajné delikatesy - pohádky a filmy

VSTUP VOLNÝ!

Projekt s podporou JMK připravil Standard island z.s.

4. Brouhaha : Projekt SEE-LEARN-PLAY 2018                                                                                                             Krátký festival maďarské audiovizuální tvorby s britskými hosty.                                                                         4.a 5.listopadu 2018 Kabinet Múz Brno v 19:30.

5. Projekt "My jsme svět" - multikulturní týden v MŠ Dráček                                                                  29. října - 2. listopadu 2018

Od pondělí do pátku proběhlo v prostorách MŠ Dráček dopolední program pro děti zaměřený na kulturu, tradice, jazyk, hry, hračky, pohádky, různých zemí Evropy a světa. Navštívíme Maďarsko, Polsko, Rusko, Indii i Egypt. Odpoledne proběhnou výtvarné a divadelní dílny, ochutnávky tradičních jídel, taneční a hudební workshopy. Jde sice o minifestival kulturních růzností, ale našim hlavním cílem bylo hledat v čem jsme si podobní a co máme společného. Hlavními aktéry a průvodci programem budou naše děti. 
Program:

Pondělí 29.10.                                                                                                                                                                                      10:00 - 12:00 Interaktivní program o Maďarsku-děti                                                                                                                       9:00 - 14:00  Divadelní dílna s divadlem Koráb                                                                                                                        15:00 -18:00  Interaktivní program děti a rodiče

Úterý 30.10.                                                                                                                                                                                        10:00 -12:00 Interaktivní program o Rusku-děti                                                                                                                                 9:00 - 14:00 Divadelní dílna s divadlem Koráb                                                                                                                        15:00 - 18:00 Interaktivní program děti a rodiče

Středa 31.10.                                                                                                                                                                                10:00 -12:00 Program o Vietnamu, Egyptě-děti                                                                                                                                 9:00 - 14:00 Divadelní dílna s divadlem Koráb                                                                                                                       15:00 - 18:00 Interaktivní program děti a rodiče

Čtvrtek 01.11.                                                                                                                                                                               10:00 - 12:00 Interaktivní program o Polsku-děti
 15:00 -18:00 Interaktivní program děti a rodiče
                                                                                                                                                                                                             Pátek 02.11.                                                                                                                                                                                       10:00 -12:00 Program o Romech a Indii -děti                                                                                                                          14:00- 18:00 Divadelní dílna s divadlem Koráb                                                                                                                                15:00 -18:00 Interaktivní program děti a rodiče

Vyhlašujeme tímto i malou výtvarnou soutěž na téma:"Jsme jiní? Jsme stejní?" Obrazy ze soutěže budou vystaveny v MŠ Dráček v průběhu minifestivalu, kde dojde i ke slavnostnímu vyhlášení.

6. Projekt Pure Stars 2018 

Náplní našeho projektu je příprava a realizace divadelní přehlídky představení, která jihomoravskému publiku nabídne kvalitní projekty významných divadelních osobností. Společným prvkem jednotlivých představení bude vysoká kvalita a atraktivita pro jihomoravské publikum - bude se jednat o projekty, které jsou běžně prezentované pouze na domovských scénách a nejsou natolik komerčně zajímavé, aby se bez grantové podpory mohly prezentovat i jinde. Spolupracujeme s Divadlem Husa na Provázku, Klubem Leitnerova a Kabinetem Múz.

7.  Projekt Brána 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003342                                         Harmonogram: 1. 1. 2017 - 31. 7. 2018                                                                                                Místo realizace: Brno, Bayerova 25

 Cílem projektu je zlepšit postavení žen pečujících o děti do 15 let na trhu práce prostřednictvím komplexního systému podpůrných opatření: obecné i odborné vzdělávání, poskytnutí pracovního uplatnění a individuální podpory. Do projektu chceme zapojit 30 klientek po dobu 19 měsíců.

Projekt je určen ženám, které:

 • mají v péči dítě do 15 let,
 • jsou krátkodobě nezaměstnané, ale nedaří se jim najít práci,
 • jsou dlouhodobě nezaměstnané,
 • končí rodičovskou dovolenou a nemohou nebo nechtějí se vrátit do původního zaměstnání

Nábor klientek do projektu je již uzavřen.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-samadoma/317291310030007/video/540631

  8. Lvíčata - dětská skupina pro veřejnost  - Projekt je ukončen a navazuje na něj Lvíčata II.

  Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001800                                                 Harmonogram projektu: 1. 5. 2016 - 30 .4. 2018,                                                                                    Místo realizace: Bayerova 25, Brno,                                                                                                        Kapacita: 20 dětí                                                                                                                                     

9.  Dětský klub Malý drak

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000221                Harmonogram projektu: 1. 7. 2016 - 30 .6. 2018                                                Adresa místa provozu: Bayerova 25, Brno, 60200    

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně brněnských základních škol a to nabídkou služeb péče o děti. V průběhu školního roku provozujeme dětský klub, a to každý pracovní den od 12:00 - 18:00. V době školních prázdnin pořádáme příměstské tábory. Program klubu i táborů vedou zkušení učitelé a vychovatelé. Všechny služby jsou v rámci projektu zdarma.

Zde najdete elektronickou přihlášku pro tábory a odpolední klub Malý Drak. Do školního klubu se lze přihlásit kdykoliv během roku.

 Ohlasy rodičů na příměstský tábor 2016:

Dobrý den,

ráda bych poděkovala za moc příjemný týden, který moje dcera strávila ve Vaší péči. Dnes mi při návratu domů řekla, že to byl nejlepší tábor, na kterém doposud byla. Jistě má na tom velkou zásluhu pan učitel Petr, který vede děti velmi funkčním, nedirektivnim způsobem a necháva jim dost prostoru na realizaci vlastních nápadů. Děkuji a doufám, že se ještě uvidíme. Srdečně zdraví Alicja Leix 

10. Breturn - SEE-LEARN-PLAY 2017 a 2018

Krátký festival divadla, hudby, výtvarného umění a anarchie.

  Rose Butler: film, fotografie a audiovizuální umění                                                                          Sara Bjornsdottir: performance, hudební videoprojekce                                                            Sukie Smith: solový hudební koncert skupinyMadam                                                                  Sean Dower: hudební show (bubny) s audio projekcí                                                                  Lewis Sherlock: herecké performance                                                                                          Luke Pendrell: živé Vj vystoupení se snímky a zvukovou projekcí                                                David Cotterell: nová media a interaktivní instalace

11. Projekt festival - Itch My Ha Ha Ha

Název projektu:  Showcase festival - Itch My Ha Ha Ha 

Číslo projektu: HP-CZ06-MGSPA17-2-055-2015

Průběžný showcase festival ITCH MY HA HA HA, který proběhne od září 2015 do března 2016, navazuje na úspěšnou klubovou akci a rozvíjí její hlavní hudební a párty program o workshopy, přednášky a diskuze na aktuální hudební témata se zahraničnými odborníky a hosty.

ITCH MY HA HA HA Showcase festival je společným projektem Standard island, z.s. a klubů Kabinet MÚZ a PRAHA/Fórum pro architekturu a média, které v Brně dlouhodobě rozvíjí a podporují nemainstreamovou hudební scénu - se zájmem o její interprety i fanoušky.

 • Hlavní partnerskou organizací projektu je Jon-Eirik Boska Musikk, kterou reprezentuje hudební skupina Boska a její frontman Jon-Eirik Boska. Patří mezi výrazné osobnosti současné norské tvorby v oblasti elektronické hudby a často koncertuje po celé Evropě.

Další partneři projektu: Bumbum Satori, 4AM/Fórum pro architekturu a média, Hvězdárna a planetárium Brno a další.  Projekt je realizován v rámci programu CZ06 "Kulturní dědictví a současné umění" financovaného zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) - Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.